23 Haziran 2024, Pazar

Son Güncelleme: Bugün

20 Mart 2017, Pazartesi 14:00

Fevzi Tekin

%5 VERGİ İNDİRİMİ GELDİ

 Merhaba sevgili dostlar, bu yazımda sizlerle %5 vergi indirimi ve şartları hakkında kısaca bilgi vermeye çalışacağım. Sgk tarafından borcu olmayan mükelleflere uygulanan %5’ lik indirim nihayet vergide bu yıl başlıyor. Mükelleflerin 2017 yılına ait gelirlerini beyan ettikleri gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanacak olan indirimden ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere diğer tüm kurumlar vergisi mükellefleri faydalanacaklardır. Tabii bu indirimden faydalanmanın bazı özel şartları var bunlara kısaca göz atacak olursak; - İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş olması gerekiyor.

- İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinde tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması gerekiyor.

- İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, resen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması gerekiyor.

- İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması.

- İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan fiilleri işlediği tespit edilenler, bu madde hükümlerinden yararlanamazlar.

Yukarıdaki şartlar haiz olan mükellefler 2017 yılına ait gelirlerini bildirecekleri gelir ve kurumlar vergisinden %5 oranında indirim yapacaklardır