20 Nisan 2024, Cumartesi

Son Güncelleme: Bugün

1 Şubat 2017, Çarşamba 11:16

Mustafa Yetkil

HAYIRLI OLSUN

Sabahleyin elimize aldığımızda taze ekmek gibi kokan basılı gazetelerden yanayımdır. Ancak yeniliklere de açığımdır. Halis Koç Bizim Torbalı adıyla okumakta olduğunuz bu dijital gazeteyi yayınlamayı düşündüğünü ve katkı sunmamı istediğinde severek kabul ettim. Hayırlı olsun diyorum. Başarı ve sağlıklar diliyorum. Hayırlı olsun. Ülkemiz Cumhurbaşkanınca onaylandıktan sonra halk oylamasına sunularak yeni anayasa metni nedeniyle bir yol ayrımına girmiş gibi görünüyor. Sizler bu yazımı okurken muhtemelen referandum tarihide belli olacaktır. Hayır’lı olsun.

Türk dil kurumu (TDK) sözlüğünde anayasanın tanımı şöyle yapılmıştır. Bir devletin yönetim biçimini belirten ,yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasasıdır. Eski adı kanuni esasidir. Bu tanımlamaya göre anayasalar ; toplumun ,bireylerin, ve devletin işleyiş mekanizmalarını oluşturan kurumların yaptıkları görev ve yetki ve sorumluluklarını belirleyen en önemli bağlayıcı sözleşmelerdir. Tüm demokratik dünya ülkelerinde toplumun her kesiminde enine boyuna tartışılarak ve uzlaşma sonrası hazırlanarak halk oyuna sunulurlar. Anayasalar herhangi bir siyasi partinin mutfağında o partinin siyasal bakış açısıyla oluşturulamaz. Böyle bir anlayış demokratik olmaz, özgürlükçü olmaz, anayasanın özüne uymaz. Bizdeki durum böyledir.

On beş yıllık iktidara rağmen iktidar partisinin kendi tabanına dahi bu değişikliğin neden gerekli olduğunu anlatıp açıklayabileceğini sanmıyorum. Hayatımıza hangi kolaylığı, olumluluğu, katacağını söyleyebilir misiniz.? Ülkemiz içinde ve dışında pek çok sorun varken biz tek kişinin istek ve ihtiyaçlarına uygun bir anayasa değişikliği yapmakla uğraşıyoruz. Sayın Devlet Bahçeli’nin anlatımıyla fiilen uyulmayan anayasayı kişiye uygun hale getirmek çabası içindeyiz. Zaman zaman darbelerle kesintiye uğrasa da yaklaşık 150 yıldır sürdürdüğümüz bir demokrasi kültürü ve 93 yıldır parlamenter demokrasiyle yaşattığımız cumhuriyet rejimimiz var. Anayasamızda anlamını bulan demokratik demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletiyiz. Dünya da daha demokratik bir yöntem yok. Hukuk devletiyiz. Dünyada daha demokratik bir yöntem yok.

Cumhuriyet tarihimizin en önemli yapısal değişikliğini içeren bu anayasa değişikliğinden ne kadar haberdarız .Görüş ve eleştirileriniz alındı mı.? Hayır.. Halka hazırlanan metni onaylatacaklar.. Soruyorum.. Bu telaş bu değiştirme ihtiyacı niye? Tek başına iktidar olan bir siyasi anlayış 15 yıldır neyi yapamadı da parlamenter siyasi sistemi değiştirmek istiyor. Kanımca ülkemizin temel ihtiyacı parlamenter sistemin daha güçlendirilmesidir.. Tüm demokratik dünyada yasama yürütme yargı bağımsızlığı esastır. Ancak referandum ile oylanacak metinde v bu güç tek kişiye verilecek mutlak güç yaratılıyor. TBMM devre dışı bırakılıyor. Güven oylamasını ve meclis denetimini ortadan kaldırırsanız cumhurbaşkanını nasıl denetleyeceksiniz? Güçler ayrılığı tek kişiye bırakılırsa demokratik devletten bahsedilebilir mi.? Meclisi feshetme yetkisi olan yardımcıları ve bakanların kendi denetleyen yüksek yargı organlarını ile kamu kurum kuruluşlarının üst düzey yöneticileri atayan, yeni kurumlar açma yetkisi olan bir cumhurbaşkanını nasıl frenleyeceksiniz.? Bu yetkiler sevgili Mustafa Kemal ATATÜRK'e bile verilmedi. O nedenle hayır..! Adalet bakanı Bekir Bozdağ’ın yeni anayasa ile güçlü bir iktidar oluşacak iddiasına karşı bu yetkilerle donatılmış güçlü bir diktatörün olacağına ilişkin ciddi endişelerin var olduğunu söylemek gerekir. Tek adam korkusu herkesi etkiliyor. 15 yıllık iktidarları döneminde ekonomiyi çökerten, işçi emekçi ve emeklileri yoksulluğa götüren her hatasına kandırıldık diyen ve halka güven vermeyen ve çocuklarımızın geleceğini düşünen, sağduyulu çağdaş demokrasiden yana cumhuriyet ilke de devrimlerine bağlı herkesi anayasa değişikliğe hayır demeye çağırıyoruz..

Hoş çakalın dostça kalın..